Ja, op je natuurinclusieve producten mag je trots zijn!

We zijn dan ook blij dat je meedoet. We vragen je om dit formulier in te vullen en te verzenden. We kijken dan of je product voldoende aan de voorwaarden van natuurinclusief produceren voldoet. Uiteraard krijg je snel een reactie!

Ik doe mee aan de tassenactie voor natuurinclusieve productie


Hierbij meld ik het volgende product(en) aan:

Ik produceer met extra aandacht voor natuurinclusief. ‘Extra’ wil zeggen dat ik concrete maatregelen heb doorgevoerd, die bovenwettelijk zijn. Deze extra maatregelen en inspanningen zijn bijvoorbeeld:
• Landschapselementen aangeplant
• Gebruik van minder of geen kunstmest
• Bloemrijke akkerranden langs akkers
• Stimulering van het bodemleven
• Minder of geen gebruik van chemie
• Verbetering biodiversiteit (flora en fauna)

Toelichting waarom mijn product voldoet:
Mijn producten komen aantoonbaar van Achterhoekse of Liemerse bodem.

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met je gegevens om en wordt je privacy gewaarborgd.